W sprawie:
uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Data uchwały:
2004-06-30

Numer uchwały:
XXIII/102/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.