W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r. i zmiany załącznika Nr4 i Nr4a do Uchwały Nr XVIII/86/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2004 rok zmienionej uchwałami RM Nr XX/95/2004 i Nr XXI/96/2004.

Data uchwały:
2004-06-14

Numer uchwały:
XXII/97/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2004-06-14