W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Data uchwały:
2004-04-23

Numer uchwały:
XIX/92/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2004-04-23