Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu "MŁODZI ODKRYWCY NAUKI" ETAP III

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim , ul.Szkolna 4, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie

Tytuł przetargu:
Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych, Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu "MŁODZI ODKRYWCY NAUKI"
ETAP III


CPV:
63.51.10.00-4, 63.50.00.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia.
2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w w/w zakresie.
3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia.
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum dwie osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika wyjazdu i które ukończyły kurs kierowników wycieczek szkolnych lub posiadają uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001r. Nr 135 poz. 1516 ) Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia.


Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia: do 14 .06.2013r


Osoba odpowiedzialna:
Teresa Pokusa

Miejsce składania ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Oferty można składać do:
2013-04-30 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-04-30 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
- Małgorzata Łysiak Kowalczyk - tel. 041 37 41 241
- fax: 041 37-41-860
- e-mail: malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
- Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 730-1530

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2013 r. pod numerem 158596 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (235kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (358kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz oferty (192kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2-oswiadczenie_Wykonawcy (195.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3-oswiadczenie_Wykonawcy (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4_-_lista_podmiotow (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5-_wykaz_osob (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - projekt umowy (256.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (864.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-04-22 13:03:00
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-04-22 13:50:55
Ostatnia zmiana:2013-05-07 11:55:27
Ilość wyświetleń:991

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij