W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XIV/70/2003 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Data uchwały:
2004-02-27

Numer uchwały:
XVII/84/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.