W sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli na terenie gminy Stąporków.

Data uchwały:
2004-02-27

Numer uchwały:
XVII/80/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.