Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę i zakup artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkól Publicznych w Niekłaniu Wielkim część III"

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

Tytuł przetargu:
Sukcesywna dostawa i zakup artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkól Publicznych w Niekłaniu Wielkim część III

CPV:
15.00.00.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. VI pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. VI pkt 2 lit. a) niniejszej siwz.

Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wymienionego w rozdz. VI pkt 3 lit. a) oraz właściwego dokumentu spośród wymienionych w rozdz. VI pkt 3 lit. b) niniejszej siwz.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków opisanych w powyższych punktach 1 i 2 - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
12 miesięcy

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Pokusa

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, Niekłań Wielki 26 -220 Stąporków

Oferty można składać do:
2013-01-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-01-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, Niekłań Wielki 26 -220 Stąporków

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Łysiak-Kowalczyk tel. 41 3741241
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2013 pod numerem ogłoszenia:6160 - 2013;


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ jedzenie część III (176kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiot zamówienia (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_4_1 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_4_2 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_4_3 (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_4_4 (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_4_5 (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_4_6 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty - Niekłań Wielki (789.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprostowanie do zawiadomienia (593.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:2013-01-04 12:07:41
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2013-01-04 12:07:52
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-01-04 12:29:55
Ostatnia zmiana:2013-02-04 11:19:07
Ilość wyświetleń:1211

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij