Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkól Publicznych Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu „MŁODZI ODKRYWCY NAUKI” część I

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4


Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkól Publicznych Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu
„MŁODZI ODKRYWCY NAUKI” część I


CPV:
15.00.00.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. VI pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. VI pkt 2 lit. a) niniejszej siwz.
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia


Termin realizacji:
Okres w miesiącach: 6

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Pokusa

Miejsce składania ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Oferty można składać do:
2012-12-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-12-27 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
Małgorzata Łysiak Kowalczyk – tel. 041 37 41 241
fax 041 37-41-860
e-mail: malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 730-1530
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2012 pod numerem ogłoszenia:516118 - 2012;


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (549.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (285kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (177kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2-1 (177kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3-1 (175.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3a (181.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (214.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (547.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-12-18 10:39:48
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-12-18 13:26:02
Ostatnia zmiana:2012-12-28 14:23:10
Ilość wyświetleń:992

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij