Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością ZGKiM w Stąporkowie na rok 2013

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piłsudskiego 132 a 26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością ZGKiM w Stąporkowie na rok 2013

CPV:
09.13.40.00.-8 -olej napędowy

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki ogólne udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn. prowadzą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej , w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, koncesja na obrót paliw.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem tech-nicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) spełniają warunki dotyczące w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-mówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust 1 pkt 1-9 i art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy muszą wykazać że:
-warunek określony w pkt 1 i 4 spełnia każdy z Wykonawców ,
- warunek określony w pkt 2 i 3 spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wy-magane niniejszej SIWZ metodą spełnienia /nie spełnienia. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jed-nego z w/w warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.


Termin realizacji:
od 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Edyta Kurcbart

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132 a
26-220 Stąporków
pokój nr 1 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2012-12-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-12-07 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132 a
26-220 Stąporków
pokój nr 1 (sekretariat)


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoba do kontaktu z wykonawcami - Edyta Kurcbart tel. 413741519
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2012 pod numerem ogłoszenia: 482080 - 2012;


Firmy uczestniczące

Załączniki

formularz (116.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie Wykonawcy (200.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (247.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ dostawa paliw na 2013 (361.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa na paliwo (133.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wartość szacunkowa olej napędowy 2013 (163.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (364.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Edyta Kurcbart
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-11-30 11:26:50
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-12-06 14:47:03
Ostatnia zmiana:2012-12-12 09:41:51
Ilość wyświetleń:1154

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij