W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2012-11-15

Numer uchwały:
XXIX/259/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2013 roku jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego