Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie.

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: ul. Piłsudskiego 132A
26- 220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Publicznych -Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie.

CPV:
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wskazanego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wskazanego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wskazanego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wskazanego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.

2. Spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit.a) oraz odpowiedniego dokumentu spośród wskazanych w rozdz. IX pkt 3 lit.b) niniejszej siwz.
Uwaga!
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
W ciągu 20 dni od zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Łyczek

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat
Tel. 41 37-41-122, fax. 41 37-41-860


Oferty można składać do:
2012-09-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-09-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i zagadnień formalno - prawnych: Lidia Garbacz

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2012 r pod numerem 342010 - 2012 .


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (416.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (948.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2_do_siwz_umowa (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal-1-do-siwz-przedmiot-zamowienia (357.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal-3-do-siwz-wzor-oferty (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal-4-do-siwz (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal-5-do-siwz-1 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal-6-do-siwz-1 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (388.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-09-11 14:16:48
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-09-11 14:35:10
Ostatnia zmiana:2012-09-21 13:55:28
Ilość wyświetleń:1523

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij