Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieoograniczony na "Przebudowę drogi gminnej w Błaszkowie; przebudowę drogi wewnętrznej w Niekłaniu Wielkim"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej w Błaszkowie; przebudowa drogi wewnętrznej w Niekłaniu Wielkim.

CPV:
45233000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1,
pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia tj. oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający udostępnia w przedmiotowym postępowaniu, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z całą dokumentacją postępowania na stronie internetowej: www.bip.staporkow.pl.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, w formularzu "OFERTA" części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


Termin realizacji:
dla części I ustala się do 25.10.2012r., dla części II ustala się do 25.10.2012r.

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Staporkowie
ul Piłsudskiego 132a
26-220 Staporków
sekretariat


Oferty można składać do:
2012-09-05 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2012-09-05 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Staporkowie
ul Piłsudskiego 132a
26-220 Staporków
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami:
jest Paweł Kloczkowski tel.41 3743225
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2012 pod numerem 307554-2012


Firmy uczestniczące

Załączniki

PROJEKT BUDOWLANY-Błaszków (1.6MB) Zapisz dokument  
przebudowa drogi w nieklaniu-przedmiar (192.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR ROBÓT-BŁASZKÓW (198kB) Zapisz dokument  
SIWZ-błaszków- niekłań (395.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty część 2 (123.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty część 1 (375.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:2012-08-21 10:45:27
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2012-08-21 10:45:29
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2012-08-21 11:19:56
Ostatnia zmiana:2012-09-28 10:44:07
Ilość wyświetleń:1523

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij