Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów

Zamawiający:
Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów

CPV:
45.00.00.00-7, 45.23.20.00-2, 45.23.21.50-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczególnego.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Dla wskazanych zamówień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczególnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia jedną osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczególnego.


Termin realizacji:
30 listopad 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2012-07-31 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2012-07-31 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
pokój nr 10 - Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Małgorzata Łysiak – Kowalczyk
Tel. (0-41) 37 41 241 fax (0-41) 37 41 860 e-mail malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2012 r pod numerem 253552-2012.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ-1 (231kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
decyzja o pozwoleniu (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
decyzja 2 o pozwoleniu (726.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 przedmiar robót (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dokumentacja Załącznik nr 9 (6.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 10 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (437.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przebieg sieci (703.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana treści SIWZ (788.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (335.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (523.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-07-16 14:45:41
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-07-16 15:04:07
Ostatnia zmiana:2012-08-08 13:47:37
Ilość wyświetleń:1531

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij