Zarządzenie nr 0050.60.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.158.2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.97.2018 z dnia 26 lipca w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.166.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.27.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.81.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.32.2020 z dnia 05.03.2020 roku w sprawie zmainy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.53.2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.86.2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.127.2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Zarządzenie nr 0050.147.2021 z dnia 1 październka 2021 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie