Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu Gminy Stąporków

Zamawiający:
Gmina Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A

Tytuł przetargu:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Stąporków

CPV:
66110000-4 Usługi bankowe

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Pzp; w szczególności wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Posiadają zezwolenie Prezesa NBP na wykonanie czynności bankowych lub inne wynikające z prawa bankowego.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonanie w okresie ostatnich 4 lat przed terminem składania ofert obsługi bankowej co najmniej 1 zamówienia o podobnym zakresie , w tym co najmniej jednego budżetu jst.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów na zasadzie - spełnia/ nie spełnia.


Termin realizacji:
5 lat od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Niechciał

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat urzędu)


Oferty można składać do:
2011-11-21 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2011-11-21 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest Grażyna Niechciał
tel.: 0 41 374-24-71
e-mail: grażyna.niechciał@staporkow.pl
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2011 r pod numerem 375308-2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ 2011 Bank (122kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr1 do specyfikacjiNOWY (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 oferta (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 umowa projekt (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (659.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 1 - zaswiadczenie w sprawie wyboru Burmistrza (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 2 - opinia RIO dotycząca realizacji budżetu 2009 (277.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 3 - pdp za 2009 (193.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 4 - rb n 2009 (292.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 5 -opinia RIO dotycząca realizacji budżetu 2010 (374.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 6 - pdp za 2010 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 7 - RB- NDS za 2010 (202.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 8 - Uchwała budżetowa (246.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 9 - uchwala nr 127 w sprawie zmian w budżecie (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 10 -opinia RIO - projekt budżetu (746.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 11 -Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego na 2011 (485.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 12 -opinia RIO w sprawie WPF (568.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 13 -Uchwała 29 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (246.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 14 - uchwala nr 124 w sprawie zmian w WPF (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Załącznik nr 15 -opinia RIO z wykonania budżetu za l polrocze b.r. (302.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (339.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Niechciał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-11-10 15:07:54
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-11-10 15:28:26
Ostatnia zmiana:2011-11-30 15:14:22
Ilość wyświetleń:1784

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij