ZARZĄDZENIE NR 14 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 6 kwietnia 2004 roku

w sprawie nabycia nieruchomości nr 171/1 położonej w Lutej.