Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków" UDA-POKL.09.01.02-26-282/10-00

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
"Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków" UDA-POKL.09.01.02-26-282/10-00

CPV:
80.00.00.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga uprawnień określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400).
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. prowadzić zajęcia, muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej zgodne z ww. rozporządzeniem oraz minimum pół roku doświadczenia w nauczaniu dzieci szkół podstawowych.


Termin realizacji:
10.06.2013

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat urzędu)


Oferty można składać do:
2011-09-23 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-09-23 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat urzędu)


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Nr faksu Zamawiającego: (41) 374 18 60
Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Renata Sidor, mail. promocja@staporkow.pl, Tel. 535 600 509
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2011 r pod numerem 289872-2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

3 załącznik 1formularz ofertowy specjaliści P (649.8kB) Zapisz dokument  
4 załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. specjaliści P (679.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania specjaliści P (687kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 załącznik 3 a Oświadczenie osoba fizyczna specjaliści P (679kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 załącznik 4 Informacja o podwykonawcach specjaliści P (679.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8 załącznik 5 wzór umowy specjaliści P (710kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 Zał._6_wykaz_osób_zajecia_dodatkowe p (436kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 Załącznik nr 7 wzór pełnomoćnictwa specjaliści p (432.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 Załącznik nr 8 poświadczenia posiadania kwalifikacji P (423.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2_SIWZ[1] specjaliści P (676.1kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert na BIP (569.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:2011-09-15 10:54:28
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2011-09-15 10:54:43
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-09-15 15:29:56
Ostatnia zmiana:2011-09-27 15:17:27
Ilość wyświetleń:1618

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij