Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Remont podłogi w sali gimnastycznej, malowanie ścian, sufitu i lamperii oraz remont drabinek " w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim.

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

Tytuł przetargu:
"Remont podłogi w sali gimnastycznej, malowanie ścian, sufitu i lamperii oraz remont drabinek " w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim.

CPV:
45000000-3 45453000-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 , załącznika 4a do SIWZ.
3.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące szczegółowe warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek uznaje się za spełniony jeśli Wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty według załącznika nr 5 do SIWZ..

b) w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia - mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia według załącznika nr 5 do SIWZ.


Termin realizacji:
20 listopad 2011

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim
ul. Szkolna 4 Niekłań Wielki , 26 - 220 Stąporków
sekretariat


Oferty można składać do:
2011-08-12 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2011-08-12 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim
ul. Szkolna 4 Niekłań Wielki , 26 - 220 Stąporków
sekretariat


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Małgorzata Łysiak -Kowalczyk tel 041 37 41 241 fax 041 37 860 w godzinach 7:30 -15:30
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2010 r pod numerem 204797-2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

decyzja (513.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (746.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pod. 1 (286.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S.I.W.Z - Niekłań (223kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 8 do SIWZ (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (204.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiar robót (600.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 a do SIWZ (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 Wzór Oferty (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie nr1 (451.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty-Niekłań Wielki - remont w sali gimnastycznej pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarek Młodawski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2011-07-28 13:21:44
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-07-28 14:00:14
Ostatnia zmiana:2011-08-22 13:16:06
Ilość wyświetleń:2863

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij