ZARZĄDZENIE NR 77 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie sprawozdawczości budżetowej i ewidencji księgowej druków ścisłego zarachowania.