Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony: "Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Stąporków. Remont ulicy Żeromskiego, Plac Wolności, Chopina Słowackiego i Staszica, remont ul. Fabrycznej w Hucisku, przebudowa drogi Wólka Plebańska - Murawki".

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Stąporków. Remont ulicy Żeromskiego, Plac Wolności, Chopina Słowackiego i Staszica, remont ul. Fabrycznej w Hucisku, przebudowa drogi Wólka Plebańska - Murawki

CPV:
45233000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej

Warunki:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek uznaje się za spełniony jeśli Wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty
b) w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia - mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, oraz zaświadczeni e o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 PLN

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnienia/nie spełnienia . W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.


Termin realizacji:
05.10.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2011-06-30 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2011-06-30 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osobą wyznaczoną do kontaktu z wykonawcami jest Paweł Kloczkowski, Urząd Miejski w Stąporkowie, pokój Nr 37 tel. 41 37 43 225, fax. 41 37 41 860 w godz. od 730 do 1530.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2011 r pod numerem 161504 - 2011.


Firmy uczestniczące

Załączniki

istotne postanowienia umowne (496.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiary-remonty (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz-poprawa jak. syst komun. (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sst-poprawa jakosci sys.komun.-cz.1 (9.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sst-poprawa jakosci sys.komun.-cz.2 (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W.Plebańska-Murawki (5.5MB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o zamówieniu (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
infor.o wyborze oferty-poprawa syst.komunika. (126.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-06-16 14:31:13
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-06-16 15:13:12
Ostatnia zmiana:2011-07-05 14:24:07
Ilość wyświetleń:1526

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij