Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na rozbudowę dróg w Czarnieckiej Górze odcinek D- F

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze odcinek D-F

CPV:
45233000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1.Warunkiem przyjęcia oferty jest uwzględnienie wszystkich zapisów zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
3) mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
4) zrealizowali jako główny wykonawca z należytą starannością w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy-w tym okresie, przynajmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.
4. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne i konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w art. 22 ust.1 muszą spełniać łącznie.


Termin realizacji:
30.09.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Nowak

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2011-05-05 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2011-05-05 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osoba przyjmująca pytania oraz prośby o wyjaśnienie SIWZ jest Elżbieta Nowak Urząd Miejski w Stąporkowie pokój Nr 37 tel. (41) 37 43 225, fax (41) 37 41 860 w godz. od 730 do 1530.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2011 r pod numerem 85466 - 2011.


Firmy uczestniczące

Załączniki

projekt budowlany (4.9MB) Zapisz dokument  
siwz-czarniecka gora (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sst-czarniecka gora (10MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE (861.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty (392.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Nowak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2011-04-20 11:43:04
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-04-20 13:21:41
Ostatnia zmiana:2011-05-09 10:40:13
Ilość wyświetleń:1315

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij