Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych".

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych

CPV:
90.65.00.00-8.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca winien posiadać: - aktualną decyzję Starosty Koneckiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych (składowisko odpadów zawierających azbest, Dobrów 8, 28 - 142 Tuczępy). Podstawą oceny spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch usług, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia. Podstawą oceny spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


Termin realizacji:
do 31 października 2011

Osoba odpowiedzialna:
Halina Zawada

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie, 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A, sekretariat - pok. nr 20

Oferty można składać do:
2011-04-07 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-04-07 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie, 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A, sala konferencyjna pok. nr 10

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Halina Zawada - Wydział Ochrony Środowiska, tel. (0-41) 374-32-27 Faks. (0-41) 374-18-60.
Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.
Ogłoszenie ukazało się w portalu UZP pod nr 58370-2011 w dniu 30.03.2011


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie Azbest 2011 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja warunków zamówienia (195kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty - usuwanie azbestu (493.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Halina Zawada
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2011-03-30 10:52:30
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2011-03-30 14:54:44
Ostatnia zmiana:2011-04-12 12:18:41
Ilość wyświetleń:1632

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij