W sprawie:
przyjęcia regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Stąporków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Data uchwały:
2010-12-30

Numer uchwały:
IV/21/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.