ZARZĄDZENIE NR 56 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.