ZARZĄDZENIE NR 49 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 5 czerwca 2006 roku

w sprawie realizacji wydatków o wartości nieprzekraczającej równowartość 6000 Euro w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.