Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na systematyczne tankowanie na stacji paliw w postaci oleju napędowego do samochodów posiadanych przez ZGKiM na rok 2011.

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w 26-220
Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A


Tytuł przetargu:
Systematyczne tankowanie na stacji paliw w postaci oleju napędowego do samochodów posiadanych przez ZGKiM na rok 2011.


CPV:
09.10.00.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia właściwie przygotowanej i podpisanej oferty wraz z niezbędnymi
załącznikami.
2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia i oświadczenia spełnienie następujących warunków:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych
prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także
potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdol-nymi do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych jednolity tekst /Dz.U z 2006 r Nr 164 poz 1163 z póż. zm./
- zapoznali się i akceptują warunki określone w niniejszej
Specyfikacji
- posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadzcenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- posiadają koncesję, zezwolenie lub decyzję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji zezwolenia lub decyzji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP.


Termin realizacji:
31.12.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Czesław Michalczewski

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul. M. Józefa Piłsudskiego 132 A
Sekretariat - pokój nr 1


Oferty można składać do:
2010-11-19 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-11-19 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul. M. Józefa Piłsudskiego 132 A
Sekretariat - pokój nr 1


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
"w sprawach formalnych: Edyta Kurcbart w godzinach: 8.00 ÷ 14.00
tel. /041/37-41-519
"w sprawach merytorycznych: Tadeusz Orman tel. /041/37-41-081
2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego i wykonawców wymagają formy pisemnej.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2010 r pod numerem 356240 - 2010.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Formularz oferty na tankowanie paliw na 2010 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia różne oferenta na tankowanie paliw na 2010 (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa na paliwo (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ dostawa paliw na 2011 r. (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze ofert (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Czesław Michalczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-11-04 09:24:07
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-11-05 07:38:08
Ostatnia zmiana:2010-12-07 09:53:03
Ilość wyświetleń:1770

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij