Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej Komorów Dolny"

Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul Piłsudskiego 132 a
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Komorów Dolny

CPV:
45233000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunkiem przyjęcia oferty jest uwzględnienie w ofercie wszystkich zapisów zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Pzp,
3) mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
4) zrealizowali jako główny wykonawca z należytą starannością w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wymienionych w SIWZ.
Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne i konsorcja ), żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu warunków o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,
natomiast warunki określone w art. 22 ust. 1 musza spełniać łącznie.


Termin realizacji:
15.06.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-10-07 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-10-07 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 10 Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba przyjmująca pytania oraz prośby o wyjaśnienie do SIWZ jest Paweł Kloczkowski, Urząd Miejski w Stąporkowie,
pokój Nr 37 tel. 41 37 43 225,
fax. 41 37 41 860 w godz. od 730 do 1530.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2010 pod numerem 302050-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

siwz-komorow (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sst-komorow (10.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt-komorów (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
inform o wyborze oferty (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-09-22 13:42:57
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-09-22 14:30:48
Ostatnia zmiana:2010-10-18 14:22:42
Ilość wyświetleń:1379

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij