ZARZĄDZENIE NR 41 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych gimnazjów, placówek oświatowych, szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Staporków na rok szkolny 2006/2007.