ZARZĄDZENIE NR 38 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 23 maja 2006 roku

w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniemwolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Staporkowie.