ZARZĄDZENIE NR 36 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.