Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachowego blachodachówką na budynku szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie

Zamawiający:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachowego
blachodachówką na budynku szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Stąporkowie


CPV:
45.26.19.10-6, 45.26.13.20-3, 45.31.23.20-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu muszą:
- spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP;
- nie podlegać wykluczeniu w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 24 ust. 1 PZP;
- spełniać wszystkie warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia jeśli:
- w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej jedna z nich posiadać będzie min. 5-letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- w wykazie robót budowlanych znajdzie się co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia (remont pokrycia dachowego blachodachówką lub wykonanie pokrycia dachowego blachodachówką o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł. brutto;
- wielkość średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosi na poziomie 5 osób;
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia;
- jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Termin realizacji:
30.10.2010

Osoba odpowiedzialna:
Justyna Zych

Miejsce składania ofert:
Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 1 26-220 Stąporków, ul. 1-go Maja 18 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2010-09-01 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-09-01 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 1 26-220 Stąporków, ul. 1-go Maja 18 (gabinet dyrektora)


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Justyna Zych
tel. (041)374 10 18
e-mail: psp1_stk@wp.pl
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2010 pod numerem 221677 - 2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (272.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ekspertyza dachuSP.NR.1 (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
remont dachu II przedmiar (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja szkoła (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 i 3 do formularza ofertowego (13.6kB) Zapisz dokument  
zał. nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy z załącznikami 1, 4, 5, 6 (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty - SP1 (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Zych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2010-08-17 10:25:09
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-08-17 10:36:27
Ostatnia zmiana:2010-09-03 13:23:40
Ilość wyświetleń:1970

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij