Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Poprawa jakości systemów komunikacyjnych poprzez remont ulicy Ogrodowej w Odrowążu

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Poprawa jakości systemów komunikacyjnych poprzez remont ulicy Ogrodowej w Odrowążu

CPV:
45233000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunkiem przyjęcia oferty jest uwzględnienie w ofercie wszystkich zapisów
zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykon owacy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Pzp,
3) maja do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
4) zrealizowali jako główny wykonawca z należyta starannością w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie , przynajmniej
2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.
4. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne i konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w art. 22 ust.1 musza spełniać łącznie.


Termin realizacji:
28.10.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Nowak

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-08-19 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-08-19 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 10 Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100 %

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoba przyjmującą pytania oraz prośby o wyjaśnienie SIWZ jest Elżbieta Nowak Urząd Miejski w Stąporkowie pokój Nr 37 tel. (41) 37 43 225, fax (41) 3741 860 w godz. od 730 do 1530.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2010 pod numerem 207531-2010
Firmy uczestniczące

Załączniki

Informacja o wyborze oferty (216.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz-remont ul.ogrodowej (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, przepustów (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-06.03.02 Naprawa poboczy - uzupełnienie i profilowanie zaniżonych poboczy (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-08.05.01. ścieki z el. prefabr. (korytka) B (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Nowak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-08-03 11:50:52
Opublikował:Andrzej Głogowski
Data publikacji:2010-08-03 12:49:52
Ostatnia zmiana:2010-08-19 14:58:08
Ilość wyświetleń:1168

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij