Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie.

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie.

CPV:
45.00.00.00-3, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Termin realizacji:
do 30 sierpnia 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-07-09 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2010-07-09 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 10 Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
mgr inż.Małgorzata Łysiak-Kowalczyk - Naczelnik, tel. (041) 3741241

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2010 pod numerem 182212-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - przedszkole (375.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa (5.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 STWIORB (515.8kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3 (752.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych (119.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 oświadczenie (267.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania (151.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 Wzór Oferty (123.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY (172.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 (137.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie do zapytania nr 1 (336.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze ofert (335.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2010-06-24 14:28:43
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-06-24 15:16:10
Ostatnia zmiana:2010-07-28 13:52:59
Ilość wyświetleń:1325

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij