ZARZĄDZENIE NR 19 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 24 marca 2006 roku

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.