ZARZĄDZENIE NR 13 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 1 marca 2006 roku

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.