ZARZĄDZENIE NR 12 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie przydziału obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.