ZARZĄDZENIE NR 11 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 22 lutego 2006 roku

w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stąporków.