ZARZĄDZENIE NR 10 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 9 lutego 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej, celem przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.