Sołtys: 
    Maria Jóźwik
    tel. (041)  37 11 453

Rada Sołecka: 
    Marian Purtak - Przewodniczący
   Zofia Jedynak, 
    Renata Odzimek

Liczba mieszkańców: 
    584 (295 kobiet i 289 mężczyzn)

obrazek