Sołtys: 
    Piotr Górecki

Rada Sołecka:
 
    Kamil Siwczyk  - Przewodniczący
    Witold Werens, 
    Jadwiga Młynarczyk, 
    Halina Trudnos, 
    Bartłomiej Polak

Liczba mieszkańców: 
    286 (159 kobiet i 127 mężczyzn)


Grzybów Stary (przysiółek Grzybowa)

Liczba mieszkańców: 
    40 (18 kobiet i 22 mężczyzn)