Sołtys: 
    Katarzyna Piekarska


Rada Sołecka: 
    Halina Świercz - Przewodnicząca
    Wiesław Karkusiewicz, 
    Dorota Kusztal, 
    Iwona Klimek, 
    Tomasz Kujawski

Liczba mieszkańców: 
    425 (207 kobiet i 218 mężczyzn)