Sołtys: 
    Barbara Słoka
    tel. (041)  37 43 115

Rada Sołecka: 
    Renata Cichacka - Przewodnicząca
    Irena Misiowiec, 
    Danuta Jędrzejewska

Liczba mieszkańców: 
    115 (62 kobiety i 53 mężczyzn)

obrazek