Sołtys:  
    Lech Kozłowski

Rada Sołecka: 
    Joanna Ślusarczyk - Przewodnicząca 
    Maria Kozłowska  
    Mariola Krzemińska
    
Liczba mieszkańców: 
    228 (111 kobiet i 117 mężczyzn)