Sołtys: 
    Tadeusz Dobrowolski
    tel. (041)  37 44 235

Rada Sołecka: 
    Grzegorz Matuszczak - Przewodniczący   
    Janina Gibała, 
    Maria Gąszcz, 
    Lech Lotarski, 
    Tomasz Czechowski 


 Liczba mieszkańców: 
    146 (75 kobiet i 71 mężczyzn)

obrazek