Sołtys: 
   Ryszard Lisowski

Rada Sołecka: 
     Michał Pastucha - Przewodniczący
     Teresa Szymczyk, 
    Anna Stachowicz


Liczba mieszkańców: 
    456 (233 kobiety i 223 mężczyzn)