Sołtys: 
    Benedykta Pronobis

Rada Sołecka: 
     Andrzej Sykuła - Przewodniczący 
     Alicja Surma
     Danuta Opara

Liczba mieszkańców: 
    55 (26 kobiet i 29 mężczyzn)