Sołtys: 
    Irena Kurpińska 

Rada Sołecka: 
     Krzysztof Socha - Przewodniczący
     Ewa Ogonowska, 
     Elżbieta Kielesińska
     Teresa Pejas
    


Liczba mieszkańców: 
    355 (193 kobiety i 162 mężczyzn)