Sołtys: 
    Iwona Bartosik 

Rada Sołecka: 
     Leszek Kołodziejczyk - Przewodniczący
     Tadeusz Kurpiński, 
     Barbara Kurpińska
 

Liczba mieszkańców: 
    815 (425 kobiet i 390 mężczyzn)