Sołtys: 
    Danuta Czmoch
    tel. (041)  37 19 982

Rada Sołecka: 
    Wiesław SykułaPrzewodnicząca
    Tomasz Stolarski, 
    Andrzej Czmoch

Liczba mieszkańców: 
    76 (41 kobiet i 35 mężczyzn)

obrazek