Sołtys: 
    Maria Sałuda
    tel. (041)  37 44 333

Rada Sołecka: 
     Barbara Swat - Przewodnicząca
     KatarzynaRynkiewicz, 
    Jolanta Stępień, 
    Małgorzata Dziurdź, 
    Jakub Stępień

Liczba mieszkańców: 
    332 (182 kobiety i 150 mężczyzn)

obrazek